Rettigheter for ureturnerbare flyktninger

Anja Berggård Endresen fra Sola Venstre la i kommunestyret ikveld frem en interpellasjon som både ønsket å sende et signal for å be regjeringen omstøte sitt vedtak om å nekte ureturnerbare flyktninger retten til å arbeide samt betale skatt, men som også tok opp behovet denne gruppen hadde for nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Her er hovedinnlegget fra Berggård Endresen:

Kamuran Kaplan

Sultan Belay Fsaha

Dette er navnene på to arbeidstakere som med et pennestrøk ble gjort til kriminelle.

Hva galt hadde de gjort?
De hadde arbeidet og betalt skatt. De hadde gjort akkurat som alle partier ønsker at en innbygger i Norge skal bidra. Arbeide, betale skatt og bidra til velferdstilbudet.

Apropos velferdstilbud. Kamuran og Sultan stod med ett også uten rett til nødvendig helsehjelp. Bare hvis livet stod på spill, og de var i akutt fare, skulle de få hjelp.

Denne interpellasjonen er en lokal videreføring av en sak som i februar skal behandles i Stortinget.
Begge sakene handler om hvordan vi behandler mennesker som allerede er bosatt i landet.

Kamuran Kaplan hadde et utvisningsvedtak som slo fast at han var uønsket i Norge. Likevel bodde han i Stavanger.
Sultan Belay Fsaha har et utvisningsvedtak som slår fast at han skal returnere til Eritrea.Likevel bor han i Sola.

Kamuran ble først fratatt jobben, Så ble han hentet midt på natten og sendt bort. Jeg får gåsehud når jeg hører slike skildringer. Som historielærer får jeg ubehagelige assosisasjoner knyttet til en slik fortelling.
Kamuran er idag på flukt i Tyrkia.

For Sultans vedkommende, er det dekkende nok å vise til at i deler av Eritrea foregår det kamphandlinger og Sultan kan derfor ikke reise tilbake nå.

Vi burde vist disse menneskene medmenneskelighet. Man kan være enig eller uenig i norsk innvandringspolitikk, men samtidig må man kunne ivareta disse menneskene som akkurat nå er bosatt i Norge.

La oss gjøre akkurat det. La oss sikre dem verdige liv. En utkastelse er et statlig ansvar. Hvordan innbyggerne har det, er også et kommunalt ansvar.

Forslagene i interpellasjonen går derfor ut på:

1.
Sola kommunestyre ber regjeringen legge forholdene til rette for at papirløse flyktninger kan arbeide lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato.

2.
Sola kommunestyre ber rådmannen sørge for at papirløse flyktninger i Sola mottar nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp.

Første del av interpellasjonen ble støttet av Venstre, Arbeiderpartiet, SV og Krf – men oppnådde dessverre ikke flertall.

Andre del av interpellasjonen oppnådde 33 av 41 stemmer i kommunestyret og ble vedtatt med bredt flertall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**