Styresamansetninga for 2012

Årsmøtet til Voss Venstre valde tysdag 17. januar nye styremedlemer/varafolk. Sjå kven her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Knut Olav Nestås, leiar (vald for 1 år)
Anne-Jorunn Ryum Møen, nestleiar (ikkje på val – 1 år att)
Josteim Vandaskog, kasserar (attvald)
Gaute Klyve, styremedlem/leiar Voss Unge Venstre (ny – vald for 2 år)
Tostein Gunnarson, sekretær (ikkje på val – 1 år att)

1. vara: Jorunn Ytrefjord
2. vara: Margunn Østrem
3. vara: Bjarne Rene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**