Venstre spør om samhandlingsreformen

Interpellasjon fra Venstre om samhandlingsreformen i Søndre Land. Gjennom samhandlingsreformen blir kommunene i større grad utfordret på å yte helsetjenester lokalt i den enkelte kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

samhandlingsreform3

Foto: www.colourbox.com

I fagrapport for prosjekt samhandlingsreformen i Gjøvikregionen blir det pekt på at etableringen av lærings- og mestringstilbud bør ligge ute i hver kommune så tett opp til brukerne som mulig.
Det anbefales at slike tilbud blir utviklet i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, som innehar mye kompetanse på dette området.

Søndre Land Venstre er opptatt av hva Søndre land kommune kan gjøre for å stå best mulig rustet til gjennomføring av lærings- og mestringstilbudet som er en del av samhandlingsreformen.

Søndre Land Venstre ber derfor om at dette utredes nærmere

“Kommunen bør ta kontakt med helseaktører, for eksempel rehabiliteringsinstitusjoner, og gjennom denne kontakten kartlegge relevant kompetanse og tjenestetilbud for den framtidige helsetjeneste i kommunen”.

Terje Brenner

Hans I. Gamst

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**