– Viktig dag for god Venstresak i Dauholla/Skydebaneveeien

Venstres gruppeleder Pål Koren Pedersen roste arbeidet som nå er påbegynt med å sammen med grunneierne, bygge ut Dauholla. Dette er en ide som Venstre har arbeidet for lenge påpekte Pedersen, og som har vært fremmet både i politiske fora og i folkemøter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Dauholla, som nærmeste "nabo" til Barbu-bukt, er en nøkkel for å kunne avlaste utbyggingen i Barbu. Derfor ba Koren Pedersen om at bystyret ga tilslutning til en uttalelse som pekte på viktighet av å se Barbu og Dauholla under ett hvor utvikling og utbygging av kommunens del av Barbu-bukt påbegynnes snarest.

Meir om Venstres arbeid med området her:

Venstre foreslo ein slik plan i verkstadane om Barbu i januar, februar, mars, nemnte det i bystyret 31. mars:
“Venstre har reist ein tanke til, både i kommuneplanutvalet og planutvalet. Det gjeld området vest for planområdet, innanfor planområdet for Dauholla og Kunnskapshavna. Langs Skydebaneveien, på begge sider av vegen, kan grunneigar eller andre bygge stort og på den måten gi husrom for enda fleire brukarar av både parken og bysentrum. I kveld er det ikkje rom for å gjere noe vedtak om bygging utanfor planområdet for Barbubukt. Hansken er likevel kasta: Venstre håpar utbyggarar kjem med gode forslag om utbygging der.”

Pål Koren Pedersen i Barbu

Foto: Jan Kløvstad

På folkemøtet i Barbu 9. juni sa Pål Koren Pedersen:
“Venstres ordførerkandidat mente at Barbuplanen nå må utformes i respekt for det flertallet har bestemt, men at Venstre har lansert utbygging på begge sider av Skytebaneveien for å redusere byggepresset foran det gamle og verdifulle bebyggelsen i Barbu.”

To dagar etter sendte vi dette lesarinnlegget:
I formannskapsmøtet i august:
“I det vidare arbeidet vil bystyret at følgande forhold blir vurdert:

– planen må ha som mål å styrke sentrum i Arendal ved å satse meir på og sikre bustadar/leiligheiter, og mindre på kontor og butikkar som kan bidra til å trekke aktivitet ut av og svekke det historiske bysenteret

– planen bør bli utvida med området vest for Kystveien, på begge sider av Skydebaneveien og også langs dei nedlagde sidespora opp mot jernbanen, med tilhøyrande parkeringsareal.

– planen må bli utarbeidd med rom for nye bygg vest for dagens planområde, og i respekt for innsyn, utsyn og historisk eigenart for det gamle Barbu og for strandsonen. Også grøntkorridor opp Barbudalen til Langsæ og Harebakken må med i planen.”

I bystyremøtet i august var også SV og pensjonistpartiet med, – og i siste omgang hoppa også Høgre på:
“- planen bør bli utvida med området vest for Kystveien, på begge sider av Skydebaneveien og også langs dei nedlagde sidespora opp mot jernbanen, med tilhøyrande parkeringsareal.
– planen må bli utarbeidd med rom for nye bygg vest for dagens planområde, og i respekt for innsyn, utsyn og historisk eigenart for det gamle Barbu og for strandsonen. Også grøntkorridor opp Barbudalen til Langsæ og Harebakken må med i planen.”

Derfor er vi glade for samstemmig bystyre i ei sak som vi frå starten stod heilt, heilt aleine om.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**