Dyremishandling er et varsel

Denne og forrige uke har Åsane Tidende skrevet om en tragisk dyremishandlingssak i bydelen. Saken er grusom nok i seg selv. Vi må reagere kraftig når dyr blir mishandlet for menneskers tilfredsstillelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Per-Arne

Foto: Ukjent

Når respekten for liv brytes ned er det fare på ferde. Steget fra å mishandle dyr til å mishandle mennesker er lite. Det er nærliggende å tro at saken i Åsane Tidende dreier seg om barn eller ungdom. Barn og ungdom som burde vite bedre og som må ta konsekvensene av det de har gjort, men også barn og ungdom som er i faresonen.

Manglende medfølelse med dyr blir fort til manglende medfølelse med mennesker. At barn og unge begår slike grusomme handlinger er et varsku om at noe ikke er som det skal være. Kanskje er det i hjemmet problemet er å finne, på skolen eller på fritiden. Utrygge oppvekstmiljø kan bli en ond sirkel: Ungdom tar frustrasjonen ut på dyr eller på hverandre, eller søker virkelighetsflukt i rusmidler.

Manglende fokus på dyrevelferd
Venstre mener denne saken handler om to ting: Manglende fokus på dyrevelferd hos ledende politikere, og dårlig satsing på trygge oppvekstvilkår for barn. Vi støtter veterinær Ulf Erlandsen i at aktivitetstilbud hvor unge får nærhet til dyr er viktig. Vi vil også styrke Dyrebeskyttelsen i Hordaland i det arbeidet de gjør både for dyr og for barn. Derfor foreslo vi i desember å opprette et Dyrenes hus i Åsane, hvor Dyrebeskyttelsen kan samordne sin aktivitet.

Julie Andersland

Foto: Tor Blaha

Fokus på menneskets forhold til dyrene er ikke bare et godt tiltak for dyrevelferd, men bidrar til en trygg oppvekst for barn. Dessverre ser de fleste politikerne i Bergen ikke denne sammenhengen, og Venstre får sjelden støtte i vår prioritering av dyrenes rettigheter. Vi kan ikke løfte denne saken alene, men med hjelp fra engasjerte dyrevernere har vi håp om å sette saken på den politiske dagsorden. Et Dyrenes hus til stor glede for både dyr og mennesker vil ikke koste flerfoldige millioner. Det krever bare oppmerksomhet og prioritering. Den prioriteringen håper vi at byrådet er med oss på ved neste korsvei.

Julie Andersland, gruppeleder for Venstre
Per-Arne Larsen, vararepresentant for Venstre

Innlegget sto på trykk i Åsane Tidende fredag 27. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**