Velkommen til gruppemøte

Nes Venstre holder gruppemøte mandag 30. januar kl 19:30 i rådhuset på Årnes. Alle medlemmer ønskes velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nes Venstres gruppemøter er også våre medlemsmøter. Er du ny i Venstre er du hjertlig velkommen til å titte innom, enten du bare vil hilse på eller ønsker å delta i diskusjoner.

På sakskartet
Saker til behandling er formannskapssaker og kommunestyresaker. Blant sakene som skal opp i disse to møtene er:

* lønn til rådmann er foreslått økt med 50.000 kr
* etablering av næringsutviklingsfond i ØRU
* førstegangs behandling av reguleringsplan for Fjellfoten 3
* førstegangs behandling av planstrategi 2012-2015
* høringsuttalelser om felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen og om forslag til fornyelse av Osloregionens strategier

Temakvelder
Under årsmøtet ble det ytret ønske om å introdusere temakvelder. Årsmøtet delegerte til styret å sette opp møteplan med møteinnhold i løpet av møtet 30. januar.

Har du forslag til temaer Nes Venstre bør ta opp, kan du sende dem på e-post til Øystein Smidt eller delta på mandagens møte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**