Anne-Lise Bergenheim – gjenvalgt leder for Frogner Venstre!

Anne-Lise har lang fartstid i Venstre – i Oslo Venstre har hun vært leder med Trine Skei Grande som nestleder. Hun har sittet 8 år i bystyret og vært medlem av BU (bydelsutvalget) i daværende bydel Vinderen. Engasjementet hennes i Frogner Venstre er en helhjertet og udiskutabelt – en “con amore” sak!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Presentasjon av Anne-Lise Bergenheim:

Alder: 65 år.

Yrke/arb.sted :spesialrådgiver ved Oslo universitetssykehus.
Arbeider med utdanning og fagutviklng innenfor psykisk helseområdet.

Anne-Lise, hva vakte ditt politiske engasjement?
Miljøvern

Hva brenner du særlig for politisk?
Miljøvern og byutvikling.

Hvilke politiske saksområder er du best på, Anne-Lise ?
Byutvikling, uten tvil – her har jeg markert meg gjenom en årrekke på Vinderen og nå de siste 5 årene på Frogner. Byfortetting kan være fint men det blir det ikke når poenget er å presse utnyttelsesgraden og å bygge tettest og billigist mulig.
På Vinderen slet vi med konsekvensene av småhusplanen og på Frogner er det viktig å stå opp for denne bydelens unike bygningsmasse og sjel.

Jeg er også god på organisering og ledelse av sykehus. På dette feltet har mine innspill gått via andre personer da jeg har hatt ulike stillinger i sykehusadministrasjonen.

Helt til slutt, Anne-Lise; hvilke politiske ambisjoner har du for deg selv og ditt lokallag?
Målet for denne perioden (2012-2013) er å bygge laget videre i den hensikt å oppnå 12% velgeroppslutning i 2013.Resultatet ved siste valg var 9.66% men vi beholdt heldigvis våre 2 plasser i bydelsutvalget.

Mvh Anne-Lise B.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**