Medlems- og styremøte Frogner Venstre 30.1.12

På medlems- og styremøtet mandag 30.1.12 konstitueres det nyvalgte styret og planene for arbeidet med viktige politiske saker våren 2012, legges.
Styre- og varamedlemmers får beskjed om møtested på sms i løpet av mandag formiddag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sakliste:

1. Oppfølging av den politiske uttalelsen fra Frogner Venstres Årsmøte om E-18 Frognerstranda under lokk

2. Politiske saker under arbeid

3. BU-saker

4. Handlingsplan for styret våren 2012 (utkast pr e-post i morgen lørdag)

5. Årsmøte i Oslo Venstre 18 og 19 februar
-innkalling til delegatmøte torsdag 16 februar kl 18-20.00
-forslag til politiske uttalelser (frist 7 februar)
-forslag til vedtektsendring for å kunne øke antall styremedlemmer i lokallag fra 3 til 7 fremmet innen fristen 18 januar.Forslagsstiller: Pål Klouman

6. Informasjonssaker

7. Eventuelt

Vel møttt!
mvh
Anne-Lise

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**