Politisk uttalelse-Kinoen må ligge i Levanger sentrum

Levanger må fortsatt beholde kinoen i sentrum. Kino hører til i et bymiljø og er viktig for å skape en tydelig retning for hva Levanger kommune vil gjøre for å stimulere til aktivitet i Levanger by. Det er ingen god løsning å flytte kinoen til Moan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Fra årsmøtet i Levanger Venstre

Film

Foto: Microsoft

Kinoen er blant kommunens mest besøkte kulturaktiviteter og er en viktig sosial møteplass i bybildet. Derfor skal ikke kommunestyret bidra til å flytte kinoen ut av sentrum til Moan. Levanger sentrum må få beholde et minimum av tilbud.

Mange aktører har store fordeler av dagens kinoplassering i sentrum. Venstre vil ha økt fokus på å stimulere til utvikling i Levanger by, og kino må gjerne driftes av private.
Levanger Venstres årsmøte krever derfor at kinotilbudet utvikles videre i tilknytning til Festiviteten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**