Politisk uttalelse—Gratis Ytterøyferge for gående og syklende

Årsmøtet i Levanger Venstre krever at Nord-Trøndelag fylkeskommune på nytt innfører en ordning med gratis ferge for gående og syklende på sambandet mellom Levanger og Hokstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Fra årsmøtet i Levanger Venstre

Ferge

Foto: Arne Langset

Innføring av gratis fergetransport på sambandet vil være et tiltak som vil ha stor betydning for befolkningen både på Ytterøy og på fastlandet. Tiltaket vil også være et stimulerende tiltak for næringslivet på Ytterøy.

Årsmøtet i Levanger Venstre krever derfor at fylkesrådet snarest innfører gratis ferge for gående og syklende på strekningen mellom Levanger og Ytterøy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**