Spør om eldre alkoholikere

Venstres Svein Abrahamsen spør ordføreren om Haugesund kommune har et tilfredstillende tjenestetilbud til eldre alkoholikere med store pleie- og omsorgsbehov i bystyremøtet den 8. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Bakgrunnen for spørsmålet er at Haugesund Venstre har fått en alarmerende henvendelse fra en pårørende til en eldre alkoholiker i kommunen.

-Hun har fortalt meg en svært sterk historie om hvordan sitt familiemedlem har det og hvordan de pårørende i mange år har slitt uten å nå fram for å nødvendig hjelp til vedkommende, sier Venstres Svein Abrahamsen. -Jeg ser på dette som så alvorlig at jeg nå ønsker svar på om kommunens tilbud til eldre alkoholikere med store pleie- og omsorgsbehov er tilfredsstillende, sier han. Ordførenes svar vil være avgjørende for hvordan vi vil følge opp denne saken videre.

Den pårørende viser til at eldre alkoholikere til tross for store pleie- og omsorgsbehov ofte er for “unge og friske” til å få plass på våre sykehjem. Hjemmetjenester er ofte ikke tilstrekkelig til å dekke pleie- og omsorgsbehovene disse har, samtidig som alkoholismen gjør at det kan være vanskelig å få et tilbud om hjelp i hjemmet til å fungere. Dette gjør at boforholdene kan bli uverdige.

Eldre alkoholikere sliter ofte ikke bare med alkoholismen, men også med forhold som aldersproblematikk, sosiale problemer og ulike fysiske og psykiske skader og sykdommer. De kan dermed lett bli en “kasteball” mellom ulike offentlige etater, som kan ha problemer med å samarbeide godt nok seg i mellom for å gi et tilfredsstillende tilbud til den enkelte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**