Vil fjerne mobilskatten

Venstre ber regjeringen gå gjennom sjablongregler for beskatning av fri telefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester, med sikte på å avvikle beskatning av fri mobiltelefon senest i forbindelse med framleggingen av revidert nasjonalbudsjett 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Borghild Tenden

Foto: Ingvild Boe Hornburg

– Mobilbeskatningen er blitt gammeldags og er ikke tilpasset dagens bruk, sier Venstres Borghild Tenden til dn.no.

I begrunnelsen for forslaget viser Venstre til at ordningen, der fri telefon fra arbeidsgiver automatisk medfører en skattepliktig fordel på opptil 4000 kroner i året, var et fornuftig framskritt da den ble innført i 2006. I dag framstår den derimot som foreldet.

— Svært mange bedrifter bruker nå utelukkende mobiltelefoner og har ikke lenger fast telefon på arbeidsplassen. Det er svært få arbeidstakere som har en egen «privat mobiltelefon» i tillegg til den de må ha i sin jobbsituasjon. I tillegg har kostnadene knyttet til mobilbruk/-samtaler blitt drastisk redusert. Svært mange abonnementstyper innebærer i realiteten fri bruk av telefonen. Den «fordel» det er for den enkelte å bruke den samme telefon privat som på jobb er i realiteten en fordel som ikke lenger er av økonomisk betydning for arbeidsgiver og det er således svært tvilsomt om dette lenger kan kalles en naturalytelse som bør beskattes, skriver Grande og Tenden i forslaget.

Mobiltelefon Venstre vil fjerne mobilskatten.

Mobiltelefon Venstre vil fjerne mobilskatten.
Foto: Microsoft

Som eksempel på utviklingen de siste årene viser de to Venstre-representanten til en typisk bedriftsavtale med Netcom, som i praksis innebærer frie mobilsamtaler i Norge, fri datatrafikk i Norden og fri SMS/MMS til 2 076 kroner i året.

— Som følge av dagens regler vil den enkelte blir fordelsbeskattet for 1 076 kroner av den årlige kostnaden bedriften har på 2 076, selv om det er åpenbart at det meste av bruken for mange foregår i arbeidssituasjonen, og at privat bruk ikke medfører noen merkostnad. Dagens faktiske situasjon er etter forslagsstillernes syn ikke lenger i tråd med intensjonene som lå til grunn da sjablongreglene ble innført, heter det videre i begrunnelsen.

Grande og Tenden mener følgelig: «Fordelsbeskatningen av arbeidsgivers betaling av kostnader knyttet til bruk av mobiltelefon bør oppheves.»

De to ønsker også en gjennomgang av sjablongmessig fordelsbeskatning av bredbånd og andre elektroniske kommunikasjonstjenester dekket av arbeidsgiver, blant annet i erkjennelse av at arbeidsgivere i økende grad stiller krav om at ansatte skal være tilgjengelige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**