Bergen må få all makt over barnevernet

Venstre­leder Trine Skei Grande mener Bergen snarest må overta alle deler av barnevernet fra statlige Bufetat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Bård Ek

Skei Grande sier at hun vil be barne­, familie­ og like­stillingsminister Audun Lysbakken (SV) om å la Bergen få en tilsvaren­de ordning som Oslo og Trondheim. Der har det kommunale barnever­net fått overført midler og oppgaver som i andre kommuner tilhører Bufe­tat.

— Vi vet av erfaring fra andre storbyer at kom­munene kan drive barne­vernet bedre. Lysbakken har flere ganger uttalt seg positiv til at Bergen skal få overta, men ingenting blir gjort. Barnevernet i Bergen har store utfordringer. Vi kan ikke vente på en ny, stor reform før det blir forbedringer, mener Skei Grande.

I dag besøker Venstre­ lederen Bergen, der hun blant annet skal møte Sol­heimsviken helsestasjon, beboere på Løvstakksiden og Bergensklinikkene.

Les hele saken på side 13 i Bergens Tidende fredag 3. januar.

Programmet for besøket i Bergen finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**