Byråds-ja til Venstre-forslag

Byrådet vil nå innføre det såkalte LASSO-prosjektet etter modell fra Oslo, slik Venstre foreslo i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Erlend Horn

Foto: Hildegunn Holtet

– Endelig ser det ut som om innspillet vårt om LASSO-tiltak blir satt på dagsorden, sier Erlend
Horn (V).

LASSO (legemiddelassistert skadereduserende substitusjonsbehandling) finnes allerede i Oslo. Opprettelsen av et bydelshus med slike tilbud blir et sentralt punkt i samarbeidet mellom kommunen og de ulike aktørene i Bergen om å løse rusproblemene, det såkalte “Nygårdsparkprosjektet”.

side 12 i Bergenavisen fredag 3. januar kan du lese hele artikkelen om hvordan kommunen skal takle rusproblemet.

Skadereduksjon mangler
Venstre mener planen er god, men at byrådet påfører den unøvendige mangler.

– Det er synd at ytterligere skadereduksjon, i form av trygge sprøyterom med helspersonell til stede, fremdeles er et tiltak som blir blokkert av byrådet. Likevel er det svært gledelig med en slik plan, og fagmiljøet i Bergen skal ha ros for å ta initiativ til et slikt prosjekt, sier Horn.

Les saken på BA.no her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**