Interpellasjon om bredbåndsdekningen i kommunen

Stange kommune mottok nylig et brev fra en av kommunens nye innbyggere i “kolonien” i Stange Vestbygd hvor kommunen blir bedt om å gjøre noe med det dårlige bredbåndstilbudet i dette området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vil ordføreren i Stange gjøre noe for å bedre bredbåndsdekningen i kommunen?

Erik Ringnes

Foto: Hedmark

Bredbånd har blitt en viktig del av infrastrukturen i det moderne samfunnet. Bredbånd hjelper til å redusere avstandsulemper og sikrer aktivitet og bosetting. De som vurderer å flytte til Stange vil kreve tilgang på høyhastighetsbredbånd og det vil være vanskelig å tiltrekke seg nye innbyggere uten dette tilbudet.

Regjeringen har lovet at hele landet skal ha tilbud om tilknytning til bredbåndsnett både i denne og i forrige stortingsperiode.
Fornyingsdepartementet har en midlertidig støtteordning for bredbåndsutbygging. Ordningen skal stimulere til utbygging i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut. Hensikten er å sikre flere husholdninger tilgang til internett. Støtteordningen har en ramme på 15 millioner kroner og søknadsfristen er 15. februar 2012.

Vil Stange kommune søke om støttemidler og ta kontakt med de aktørene som leverer bredbånd i markedet for å bedre bredbåndsdekningen i de delene av kommunen som har dårligst dekning?

Erik Ringnes

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**