Nye styremedlemmer og nei til sprøyting av skog

Årsmøte i Hobøl Venstre ble avholdt 31. januar. Det resulterte i to nye styremedlemmer og uttalelse om sprøyting av skog fra helikopter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Nye styremedlemmer er Synnøve W. Ihlebekk og Trond K.O. Kristoffersen. Resten av styret tok gjenvalg: Leder Simen Saxebøl, nestleder Børt Erik Vikheim, styremedlemmer Ragnhild Saxebøl og Eirik Romstad.

Årsmøtet uttalte også at de ba grunneierne i Indre Østfold om å trekke søknaden om sprøyting av skog fra helikopter, slik grunneierne i Follo har gjort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**