Uttalelse fra årsmøtet om NorFraKalk

Årsmøtet i Verdal Venstre er ikke fornøyd med at kommunen spiller en meget passiv rolle med hensyn til de forurensingene vi får fra NorFraKalk. Som en del av Lov om folkehelse legges det nå stor vekt på forebyggende helsearbeid. Venstre mener derfor at arbeide for reduksjon av farlige utslipp må være et viktig arbeid for kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vi vet at Verdal kommune er en versting når det gjelder CO2-utslipp i fylket. NorFraKalk økte utslippene fra under 100 tusen tonn i 2009 til over 200 tusen tonn i 2010. Bedriftens store utslipp av bl.a. kvikksølv, dioksiner og tungmetaller gjør at mange innbyggere fortsatt er bekymret for miljøet og for hva dette vil bety for innbyggernes helse i framtiden.

Det er uttalt fra regjeringen at målet er 0 utslipp av kvikksølv innen 2020. Venstre mener at reduksjon av kvikksølv må gjennomfører overalt hvor det er teknisk mulig så snart som mulig. Vi oppfordrer derfor kommunen om å være pådriver overfor NorFraKalk slik at de rensemulighetene som er tilgjengelig blir installert.

Det foreligger planer om utvidelse av produksjonen til NorFraKalk fra en ovn til tre ovner. Verdal Venstre vil aktivt arbeide for at det ved en utvidelse må stilles krav om strengere rensing enn det KLIF (tidligere Statens forurensingstilsyn) stilte da den første ovnen ble tatt i bruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**