Ber regjeringen droppe frihandelsavtale med Hviterussland

Norge må følge EU når det gjelder å integrere menneskerettighetshensyn i handelspolitikken. I bistandssamarbeid og i land der Norge ikke har næringsinteresser, flagger Norge menneskerettighetene høyt.Men mange norske handelspartnere har minst like dårlige vilkår for menneskerettigheter som de fleste norske bistandsmottakere, uten et tilsvarende norsk engasjement.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– Menneskerettighetssituasjonen i Hviterussland er blitt kraftig forverret det siste året, og vi er nå klare til å utvide sanksjonene, sier en EU-diplomat til Aftenposten idag. Samtidig forhandler Norge og EFTA-statene med Russland, Kasakhstan og Hviterussland om en frihandelsavtale. EU har lagt forhandlingene om frihandel med Hviterussland på is på grunn av menneskerettighetssituasjonen.

– EU har lagt forhandlingene om frihandel med Hviterussland på is med begrunnelse i menneskerettighetssituasjonen, men Norge har ikke vist tilsvarende interesse for å integrere menneskerettighetshensyn i handelssamarbeidet, sier nestleder i Venstre Ola Elvestuen.

Ola Elvestuen på Venstres valgkampåpning i Oslo 2011

Foto: Venstre

– Etter å ha blitt utfordret av opposisjonen i Stortinget, har utenriksministeren flere ganger uttrykt "bekymring" og "uro" for utviklingen i Hviterussland det siste halvåret. Men i samme periode har hans egen ekspedisjonssjef ledet forhandlinger med Hviterusslands viseutenriksminister om en frihandelsavtale, stikk i strid med hva utenriksministeren har sagt i Stortinget om at "vi forhandler ikke om en handelsavtale med Hviterussland" , sier Ola Elvestuen

Lite gjennomtenkt
Forhandlingene skjer i regi av EFTA og tollunionen mellom Russland, Hviterussland og Kasakhstan, og EFTA-delegasjonen ledes av Norge.

– Regjeringen skryter av sin "dialog", men praksis viser at norske næringsinteresser gis forrang og det fins knapt noen eksempler på at denne typen "dialog" om menneskerettigheter har hatt betydning. Det skyldes ikke at dialog ikke virker, men at regjeringens engasjement for menneskerettigheter er halvhjertet, symbolsk, og strategisk underordnet næringsinteressene. Venstre tror at næringssamarbeid kan gi grunnlag for påvirkning i riktig retning, men dette krever en gjennomtenkt strategi og prioritering, framfor uforpliktende "dialog", sier nestleder Ola Elvestuen.

Galt å utvide samarbeid med Hviterussland
Venstre mener det er galt å utvide samarbeidet med Hviterussland gjennom en generell frihandelsavtale i en periode med særdeles brutal undertrykking og nye sanksjoner fra EU. Disse forhandlingene gir et tydelig signal til Hviterussland om at EFTA-landenes engasjement ikke stikker så dypt at det truer handelssamarbeidet. Det er all grunn til å frykte at EFTA og Norge derfor reduserer effekten av EUs mer offensive reaksjon overfor landet.

Se også spørsmål fra Trine Skei Grande og svar fra utenriksminister Jonas Gahr Støre om frihandelsavtale med Hviterussland.

Venstre krever:
-At Norge tar initiativ til å stanse forhandlingene med Russland, Kasakhstan og Hviterussland om frihandel, eller eventuelt krever at varer produsert i Hviterussland unntas fra en frihandelsavtale med Russland.
-At Norge tar initiativ til at EFTA i framtiden integrerer menneskerettighetshensyn i sin handelspolitikk.
-At det norske engasjementet for menneskerettigheter skal likestilles med norske næringsinteresser, og at menneskerettighetsengasjementet tillegges like mye vekt i land som preges av norsk næringssamarbeid, som i bistandssamarbeidet.
– At regjeringen utarbeider landspesifikke strategier for menneskerettigheter i alle land der Norge har et utpreget næringssamarbeid eller der regjeringen aktivt satser på økt samarbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**