Bergen — Skandinavias maritime hovedstad

Bergen er i dag en av de viktigste havnebyene i Norge. Samtidig øker konkurransen mellom byer/regioner i Europa og resten av verden. For å hevde seg internasjonalt må Bergen i større grad enn i dag spisse sin kompetanse og rendyrke en internasjonal profil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Uttalelse fra Bergen Venstre sitt årsmøte

Bergen har flere tunge aktører innenfor maritim sektor lokalisert i Byen. Havforskningsinstituttet, Bergen Group`s verft på Laksevåg og marinebasen på Haakonsvern er alle eksempler på tunge aktører som er i vekst og som samlet sett er en av de største arbeidsgiverne i Bergensregionen. Venstre mener Bergensregionen må få en egen maritim handlingsplan , med fokus både på maritim innovasjon og den veksten de statlige maritime aktørene genererer i det lokale næringslivet.

Det fleste andre storbyene i Norge har de siste årene fått nye moderne havneanlegg utenfor sentrumskjernen. Bergen er i ferd med å tape i konkurransen om antall anløpende skip grunnet at rederiene heller velger å anløpe moderne havneanlegg som for eksempel Risavika i Stavanger. Skal Bergen fortsatt kunne hevde seg som en ledende skipsfartsby haster det med å få på plass en ny godshavn.

Med en ny moderne intermodal havn i Bergen kan byen bli den viktigste anløpshavnen i Skandinavia, med flere tusen nye arbeidsplasser innen høykompetansenæringer. Nye transportruter, for eksempel gjennom nylig isfrie områder i nord, kan gjøre Bergen til et av de viktigste knutepunktene i Europa.

Bergen Venstre vil:
At Bergen kommune skal ta initiativ til å løfte marin og maritim næring som det viktigste satsingsområdet for nærings- og kompetanseutvikling i Bergensregionen
Ha flere maritime næringsparker tilsvarende CCB – basen på Kollsnes i Bergensregionen.
Legge til rette for maritim kompetanse og industri i Bergen og være en god vertsby for blant andre verftet på Laksevåg og marinebasen på Haakonsvern.
Ha en maritim handlingsplan for Bergensregionen
Få realisert intermodal havn i Bergensregionen, snarest mulig

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**