PRESSEMELDING fra Ringsaker Venstre

Årsmøtet for Ringsaker Venstre ble avholdt hos Sofies stuer i Brumund, mandag 23. januar.
Årsmelding og regnskap ble gjennomgått og godkjent.
Det gleder årsmøtet at det er stiftet et Unge Venstre- lag i Ringsaker i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Valg
Det ble gjenvalg på leder Sjur J Alhaug, politisk nestleder Morten Andersen og kasserer Haldis M Schjerpen. Ny nestleder Hanne Sofie Holmen og sekretær Katarina Lerkendal. Nettredaktør Stein Glimdal og ansvarlig for opplæring Haldis M Schjerpen. Som styremedlem ble valgt Bjørn Øverli og nytt medlem i styret er representant fra Unge Venstre, Øystein Stikbakke.
Som vara til styret valgt Kine Reiersen, Lars Monrad-Krohn, Grethe A Skyberg, Tom Åge Myhren og Knut Fjæstad og Pål Rønning fra UV.
Ringsaker har 6 utsendinger til Fylkesårsmøte på Kongsvinger den 11. og 12. februar.
Sjur, Øystein, Haldis, Lars, Katarina og Tom. Vara: Morten, Knut, Kine og Bjørn.
Politikk

Fra den politiske diskusjonen i møtet

Det skal det jobbes med politiske uttalelser til årsmøtet i Hedmark Venstre med ulike tema om forhold til
samhandlingsreformen ift lokalmedisinsk senter og palliativ enhet i kommunen,
ett sjukehus for Innlandet,
den framtidige skolestrukturen og utbyggingstakt for skoleutbygging,
miljøspørsmål som kan knyttes opp til samferdsel innen kommunen og ift Ringsaker som transittkommune,
økt antall lærlinger i kommunen,
høgskole og universitet i Innlandet, samt tema innen forskning, og det å beholde og ikke minst utvikle kompetanseområdene i kommunen.
samarbeid HiH, HiG og HiL og kommunen,
Hagen behandlingshjem og skole,
Styret ønsker å utarbeide strategier på bakgrunn av begrepene med Venstres “Folk først” og Ringsaker kommunes “Vekst og utvikling”.
Kommuneplanen skal revideres og Venstre vil bearbeide den for å drøfte viktige langsiktige mål for kommunen.

Katarina Lerkendal
sekretær

Sjur Alhaug

Foto: A.Hovstø

Sjur J Alhaug
leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**