Askim Venstre vil øke bevilgningene til Heimevernet

Askim Venstre fikk full fra Østfold Venstres fylkesårsmøte da de fremmet forslag om å øke bevilgningene til Heimevernet. — Dette er et godt forslag, og vi oversender dette til Venstres programkomite for Stortingsvalget 2013-2015, sa et enstemmig fylkesårsmøte på forespørsel fra Østfold Venstres programkomite.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Askim Venstre vil øke bevilgningene til Heimevernet

Askim Venstre vil øke bevilgningene til Heimevernet
Foto: Forsvaret (mil.no)

– Vi vil øke den økonomiske rammen for Heimevernet fra 3% til 4% av de årlige forsvarsbudsjetter for å gi nasjonen den beredskap og sikkerhet vi må ha for å møte anslag av terror, kriser og katastrofer, forteller Askim Venstres Ulf Kolstad

– Økningen vil hindre reduksjoner og nedleggelser i Heimevernets bemanning og organisasjon. Vi erfarte i 2011 at vitale nasjonale objekter 22. juli som Kongehus, Storting og regjering med fler ikke ble sikret og bevoktet som man kunne forvente, fortsetter Kolstad.

– Vi erfarte også at ulike stormer med opptil orkan styrke ved årets slutt i flere fylker satte strømforsyning og telenett ut av drift samt ødela veiforbindelser slik at store distrikter ble isolert i for lang tid. Ved hjelp av Heimevernet som eneste fungerende organisasjon lokalt og regionalt med samband og ledelsesstruktur ble isolasjonstiden i disse distriktene redusert betydelig.

Østfold Venstre enig
Christian Holstad Lilleng er politisk nestleder i Østfold Venstre og leder i redaksjonsnemden og støtter Kolstad. — Venstre må ta en skikkelig runde rundt det med Forsvarspolitikken vår, og dette er et godt innspill. Det viktig å øke Heimevernets økonomiske rammer for å sikre at organisasjonen forblir landsdekkende og settes i stand til å gjennomføre årlige øvinger samt foreta nødvendige innvesteringer for å utbedre kompetanse og teknologi, avslutter Lilleng.

Askim Venstres forslag blir nå oversendt Venstres programkomite og partiets nestleder Helge Solum Larsen for videre behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**