Lokalpolitisk nettverk: Mars 2012

Lokalpolitisk nettverk er Venstres nettverks- og skoleringssamling for folkevalgte og tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. Nettverket samles minst én gang årlig i 10 regionale møter i hele landet. Neste møte arrangeres 17. og 24 mars 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Kandidater til valg 2011, Venstre logo

Foto: Venstre

Valgkampen for 2013 har allerede vært i gang lenge. Strategiene er i ferd med å legges, kandidater i ferd med å bygges. Snart må hele organisasjonen nok en gang settes i kampanje- og kampmodus. Hvert eneste lokallag kommer til å telle.

Tema: Lagbygging
Lokalpolitisk nettverk skal forberede lokallagene på valgkampen, og sette lag og ressurspersoner i stand til å håndtere valgkampen lokalt. LPN løfter lagbyggingen — bygging av det organisatoriske laget, og byggingen av oss selv som et lag med felles mål.

På samlingen blir det diskusjoner om lokallagsarbeid, aksjoner og aktivitet, planlegging av valgkamp, profilering, medie- og informasjonsarbeid, politikkutvikling og programarbeidet i Venstre — blant annet. Og Venstres sentrale politikere reiser land og strand rundt for å delta.

Formålet med Lokalpolitisk nettverk er å å sikre at Venstres folke- og tillitsvalgte er trygge på egen politikk og mer synlige i media og lokalmiljøet, samt å sikre en bevisst strategi bak det daglige arbeidet i lokallaget, i kommunestyret, og i valgkampen.

Påmelding og pris
Fylkeslagene koordinerer påmeldingene.

Program og presentasjoner
Program blir bestemt av den enkelte møteregion, og distribueres direkte til lokallagene sammen med invitasjonen. Ta kontakt hvis du ikke har fått invitasjon!

All intern informasjon, presentasjoner og notater blir distribuert elektronisk til alle deltakerne etter møtet.

Møtesteder

Finnmark, Troms og Nordland
Møtested: Thon Hotel Alta
Møtetid: Lørdag 24. — søndag 25. mars

Trøndelag
Møtested: Quality Hotel Augustin, Trondheim
Møtetid: Lørdag 24. mars

Møre og Romsdal
Møtested: Thon Hotell Kristiansund
Møtetid: Lørdag 24. mars – søndag 25. mars

Hordaland og Sogn og Fjordane
Møtested: Clarion Hotel Admiral, Bergen
Møtetid: Lørdag 24. — søndag 25. mars

Rogaland
Møtested: Kulturkafeen, Stavanger
Møtetid: Lørdag 17. mars

Agder
Møtested: Vennesla Rådhus
Møtetid: Lørdag 17. mars

Telemark, Vestfold og Buskerud
Møtested: Quality Grand Hotel, Kongsberg
Møtetid: Lørdag 17. mars

Oppland og Hedmark
Møtested: First Hotel Victoria, Hamar
Møtetid: Lørdag 17. — søndag 18. mars

Akershus og Østfold
Møtested: Ditt Hotell, Moss
Møtetid: Lørdag 24. mars

Oslo
Møtested: Oslo Rådhus
Møtetid: Lørdag 24. mars

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**