Møterekke styre- og BU-gruppemøter Østensjø Venstre

Styret i Østensjø Venstre har vedtatt møterekke for styre- og BU-gruppemøter i 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Følgende møterekke er vedtatt:

03.05.2012
13.06.2012
12.09.2012
10.10.2012
07.11.2012
05.12.2012

Styremøte og gruppemøter BU arrangeres samtidig, Det er vedtatt at møtene fortrinnsvis skal arrangeres i bydelens lokaler på Bøler Senter, Nærmere beskjed om møtested og tidspunkt vil komme i innkallingene. Jeg håper at så mange som mulig kan møte på Østensjø Venstres styre- og Bu gruppe møter framover, og ber dere om å noterere datoene allerede nå. Varamedlemmer til styret bes spesielt møte. Møtene er åpne for alle medlemmer i Østensjø Venstre.

Vi sees!

Reidar Lerdal
Leder Østensjø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**