Åpner for frivillig overtagelse av private kloakklag

Levanger kommune vil åpne for frivillig kommunal overtagelse av private kloakklag. Dette som et resultat av et forslag som Venstres Einar Vandvik fremmet i kommunestyret. -I flere områder i kommunen er det i dag private kloakklag. Noen av disse ble etablert etter ønske og initiativ fra kommunen. Flere av de private kloakkanleggene driftes i dag på dugnad, sier Vandvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Einar Vandvik

Foto: Levanger kommune

De private kloakklagene ligger blant annet i Børsgrenda, Korsbakken, Halsan/Tingstad og Ronglan.

-Kloakknett er sårbart og kan føre til uønsket forurensing dersom det ikke vedlikeholdes godt. Vedlikehold og drift av kloakknett må derfor utføres profesjonelt og det er ikke trygt nok at det er basert på dugnad, sier Vandvik.

-For å sikre driften og redusere faren for utilsiktet utslipp, har kommunen egeninteresse i å få de private kloakkanleggene knyttet til det kommunale nettet. Redusert tilknytningsavgift vil stimulere til dette, mener Vandvik.

I tillegg må vi ha et politisk vedtak som gir retningslinjer for kommunen når en skal overta private kloakkanlegg. Vedtaket må definere størrelsen på anlegg som kan overtas og presisere kommunens rett til å ha ledningsnett liggende på privat grunn og rett til adkomst for vedlikehold. -Lov og forskrifter sikrer at kommunal overtakelse av privat kloakkanlegg ikke fører til økte kommunale utgifter, avslutter Einar Vandvik i Levanger Venstre. Saken behandles i formannskapet på onsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**