Fokus på læreren

Troms Venstre prioriterer lærertetthet, kvalitet på undervisning og spesialpedagogikk framfor skolebygninger og byråkratiske rapporteringssystemer, heter det blant annet i en uttalelse fra årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Uttalelse fra fylkesårsmøtet i Troms Venstre februar 2012

Fokus på læreren
Troms Venstre søker kvalitet i skolen for å gi den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter, tro på egne evner, og dermed et godt grunnlag for egen framtid.

Læreren er den fremste garantist og viktigste ressurs for en god skole. For å satse på elevene må man gjennom læreren. Det innebærer at Troms Venstre prioriterer lærertetthet, kvalitet på undervisning og spesialpedagogikk framfor skolebygninger og byråkratiske rapporteringssystemer. Innen 2020 vil vi på landsbasis mangle 13.600 lærere dersom Statistisk sentralbyrås anslag slår til. Venstre jobber for å motvirke dette gjennom et løft for lærerutdanningen og gjennom å gi utviklingsmuligheter i etter- og videreutdanningen. Regjeringens forslag om en nasjonal lovbestemmelse for lærertetthet vil være verdiløs så lenge det ikke fins lærere å sette inn. Skal vi lykkes i å skape kunnskapssamfunnet trenger vi dyktige og motiverte lærere som har gode arbeidsvilkår.

Venstres mål er at alle mennesker skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. Det innebærer også at alle elevene må behandles med sine individuelle styrker, svakheter og behov. Den norske skolen er også et sted for sosial utvikling og tilhørighet. Elevenes behov for nærhet og trygghet er viktig. Troms Venstre mener vi fortsatt må jobbe for en reell tilpasset undervisning for den enkelte. Tidlig innsats med forebyggende tiltak i grunnskolen vil minke frafallet, være ressursbesparende for samfunnet, og viktigst mulighetsskapende for enkeltmennesket.

Troms Venstres 4 punkt for en bedre skole:
– Styrke læreren gjennom å tilrettelegge for gode etter- og videreutdanningsmuligheter
– Sømløs overgang mellom barne-, ungdomsskole og videregående skole
– Tilpasset undervisning til den enkelte elev
– Vurdere mulighetene for etablering av flere internasjonale skoler

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**