Landås-beboere må engasjere seg for nytt bibliotek

Fernande og Bernt Hodneland fra Landås kom med et hjertesukk i BT mandag 23. januar som jeg er helt enig i. De frykter at tilbudet ved biblioteksfilialen på Landås skal bli dårligere når byrådet prioriterer midlene andre steder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Åsta Årøen

Foto: Tor Blaha

De etterlyser også en gammel Venstresak: Bygging av nytt bibliotek i sammenheng med byggingen av ny skole på Landås. Så lenge biblioteket kan sikres egen inngang og egnede lokaler er dette den beste og billigste måten å få nytt bibliotek på Landås. Forslaget er tidligere avvist fordi byrådet ikke har ønsket å bygge ny skole. Nå har det endret seg.

Derfor har jeg en oppfordring til Fernande og Bernt og alle andre på Landås som ønsker nytt bibliotek: Engasjer dere i saken! Når planene for ny skole på Landås kommer, vil Venstre fremme forslag om å bygge en biblioteksfilial inn i bygget. Sjansene for at byrådet går med på et slikt forslag er mye høyere viss folk flest engasjerer seg. Ta kontakt med partiene i bystyret, ring byrådenes politiske rådgivere, skriv leserinnlegg til avisene. Sammen kan vi få hele Bergen til å forstå hvilken unik mulighet det er med et bibliotek i nye Landås skole.

Åsta Årøen (V)
Komité for idrett, kultur og næring

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**