Stortingsrepresentant Tenden vitjar fylkesårsmøtet

Førstkomande laurdag og søndag held Venstre fylkesårsmøtet i Sogndal. Stortingsrepresentant Borghild Tenden kjem, og vil tale for årsmøtet med tema Venstre på veg mot 2013. — Godt og vel 60 er påmeldt til fylkesårsmøtet, og Borghild gleder seg å komme til heimfylket sitt som gjorde det nest beste fylkesvalet for Venstre i haust, (7,4%) seier fylkesleiaren Marit Barsnes Krogsæter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Stortingsrepresentant Borghild Tenden

Stortingsrepresentant Borghild Tenden

 Leiar i Venstrekvinnelaget Åsta Årøen

Leiar i Venstrekvinnelaget Åsta Årøen

 Fylkesleiar Marit Barsnes Krogsæter

Fylkesleiar Marit Barsnes Krogsæter

 Leiar i Unge Venstre Sveinund Rotevatn

Leiar i Unge Venstre Sveinund Rotevatn

Tenden får godt selskap med anna Venstre-kvinne med røter frå Stryn. Leiar i Venstrekvinnelaget, Åsta Årøen frå Hordaland er også gjest under årsmøtet. Som medlem i Venstre sitt velferdsutval skal ho innleie til debatt om dokumentet" Ein betre helsepolitikk for den enkelte" som er på høyring i partiet. Dokumentet skal vedtakast på Venstre sitt Landsmøtet i april.

Leiar i Unge Venstre Sveinung Rotevatn frå Eid er også tilstades under årsmøtet og vil halde innleiing til politisk debatt i tillegg til fylkesleiaren vår.


Framtidas vidaregåande skule i Sogn og Fjordane

Talet på 16-19 åringar i Sogn og Fjordane vil gå ned i åra framover. Samtidig er trongen for etter- og vidareutdanning aukande, og dei vidaregåande skulane er heilt sentrale utviklingsaktørar i sine lokalsamfunn i skjeringspunktet mellom skule og næringsliv.

Kva strategiar skal vi i denne situasjonen legge for framtidas vidaregåande utdanning i Sogn og Fjordane? Skal vi bygge ned eller satse? Sentralisere eller halde på ein desentralisert struktur? Konsentere oss om grunnoppgåvene eller utvikle skulane til “kurs- og kompetansesentra” i sine lokalsamfunn? – Dette er spørsmål vi kan stille oss og håpar på friske og gode debattar blant delegatane, held fylkesleiaren fram, – assisterande fylkesdirektør for utdanning, Per Jørgen Loen, kjem til årsmøtet søndag og innleier til debatt om framtidas vidaregåande skule i Sogn og Fjordane, avsluttar Barsnes Krogsæter.

I tillegg til debattar om mange aktuelle tema er det komme inn framlegg til fråsegner som skal handsamast av fylkesårsmøtet i Sogndal i helga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**