Årsmøtet i Nordland Venstre støtter Leha aksjonen

Årsmøtet ber stortingsgruppen jobbe for endret lovverk!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Eli Skintveit fra Bodø Venstre, og aksjonsgruppen “støtt Leha” hold en varm appell til fylkesårsmøtets delegater om å støtte opp omkring saken både med penger og underskriftstøtte.

I tillegg ble følgende oppfordring vedtatt:
Vedtak fra fylkesårsmøtet i Nordland Venstre:
Med utganspunkt i saken om Leah (se vedlegg) ber NV om at Venstres stortingsgruppe tar initiativ til å endre regelverket for kvinner i ROSA prosjektet slik at de får behandlet sine søknader i Norge uavhengig av Dublin III avtalen.

Leha aksjonen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**