Det er lov å praktisere godt vett!

Ordene tilhørte Odd Einar Dørum og kom i forbindelse med hans gjennomgang av Venstres velferdspolitikk: “En bedre helsepolitikk for den enkelte”, på fylkesårsmøtets dag to.
Så langt har debatten i Norge knyttet til velferdspolitikken stort sett handlet om planer og reformer av alle slag. Det har dessverre ført til lite konkret for sluttbrukeren av velferdstjenestene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Odd Einar Dørum på VVs fylkesårsmøte 2012

Odd Einar Dørum på VVs fylkesårsmøte 2012
Foto: Kåre Pettersen

Vi får i år innført en stor og omfattende samhandlingsreform. En reform som betyr svært mye for innbyggerne og kommuneøkonomien, uten at reformene er utprøvd i noen pilotkommuner. Venstre er for en reform innenfor helse og velferd, men måten en slik innføring skjer på er ikke god.

Vi må ha robuste kommuner, sa Odd Einar Dørum i sitt innlegg. Men hvilken kommunepolitiker går til kamp for å legge ned sin egen kommune?

-I Venstre tenker vi mennesker og nærhet. En del av løsningen må da nettopp være gode nære og lokale tjenester.

-Selv er jeg ikke redd for å få elektroniske tjenester som en del av mitt velferdstilbud, men nekt meg aldri mulighet for menneskelig kontakt, fortsatte Odd Einar Dørum.

– Vi må fokusere på hva som skjer i møtet med den som trenger hjelp, ikke på kontroll og byråkrati knyttet til tjenestene.

At velferdspolitikk engasjerer viste også fylkesårsmøtets delegater tydelig. Det var mange på talerstolen som kom med egne erfaringer i møte med velferds-Norge og hva Venstre hovedbudskap burde være videre.

Fra salen årsmøtet 2012

Fra salen årsmøtet 2012
Foto: Kåre Pettersen

Mandatet til Venstres velferdsutvalg var å:

..komme med forslag til videre- og nyutvikling av Venstres Velferdspolitikk. Komiteen skal særlig konsentrere seg om følgende felt:

Spesialisthelsetjenesten
Samhandlingsreformen
Fattigdomsproblematikken, særlig den som rammer barn
Grenseoppgangen mellom offentlig og privat sektor

Utvalget har valgt ikke å prioritere punkt 3, fattigdom.

Mer om Venstres velferdspolitikk og "En bedre helsepolitikk for den enkelte" kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**