Odd Einar Dørum med enøktale til Telemark Venstres årsmøte

“Det er smart å bruke hue” er Odd Einars budskap til årsmøtet i Telemark Venstre, og peker på hvordan vi forvalter utbytter av kommunalt eide kraftselskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Oppfordringen om å bruke en vesentlig større del av utbytte fra kraftselskapene til enøktiltak var klar, og Odd Einar viser til hvordan man har utført dette i Oslo.
Kreativitet er et nøkkelord i enøk debatten og Odd Einar påpeker viktigheten av at Venstre er, og skal være et parti med hovedfokus på miljø og liberale verdier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**