Resolusjon fra Fylkesårsmøte i TV: Forpliktende opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering

Ved utgangen av 2011 kan vi konstatere at den Nasjonale strategien for rehabilitering og habilitering 2008 — 2011 ikke har ført til en signifikant bedring av tilbudet. Det overordnede målet med strategien var å gi rehabilitering og habilitering den prestisjen og posisjon som feltet trenger.

Psykisk helse

Foto: Microsoft

En rehabilitering og habiliteringsprosess involverer flere aktører, også utenfor helsetjenesten. Prosessen må planlegges og gjennomføres ut fra den enkeltes individuelle behov. Det er viktig at alle får et tilrettelagt tilbud i sitt nærmiljø, men også at spesialisttjenesten er tilgjengelig når det trengs.

Psykiske helseplager har blitt en folkesykdom. Psykisk sykdom alene, og i samspill med annen sykdom, er noe som rammer store deler av befolkningen gjennom et livsløp. For raskere å bli frisk, samt forhindre tilbakefall, vil Venstre ha fokus på at rehabilitering også skal rette seg mot psykiske helseplager.

Samhandlingsreformen må ikke føre til at lokale og regionale rehabiliteringstilbud legges ned Når det økonomiske ansvaret overføres til kommunene.

Telemark Venstre vil at det skal vedtas en forpliktende opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering. For Venstre er det en forutsetning at rehabilitering — og habiliteringstiltak skal være en integrert del av pasientforløpet, og at rehabilitering også skal rette seg mot psykiske helseplager