Bedre fordeling av statens rammetilskudd

Fylkesårsmøtet i Vestfold vedtok lørdag en uttalelse som ønsker et mer rettferdig og balansert rammetilskudd til kommunene. Byene nær Olso får en uforholdsmessig lavere andel av tilskuddene som igjen gir store økonomiske utfordringer for en region i sterk vekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Nora Pernille D. Bruun-Lie

Nora Pernille D. Bruun-Lie

Uttalelsen som opprinnelig var fremmet av Pernille Bruun-Lie fra Horten Venstre. Den endelige vedtatte uttalelsen fikk følgende tekst:

Vestfold Venstre ønsker å jobbe for en bedre fordeling av rammetilskuddene mellom kommunene i Norge slik at denne blir rettferdig og balansert i forhold faktiske kostnader og utfordringer. Statens rammetilskudd til kommunene for å drive tjenesteproduksjon er basert på en rekke ulike kriterier som demografi, geografi etc. I tillegg gis det storbytillegg og distriktstillegg.

Resultatet av dette er at mellomstore byer relativt nær Oslo får en uforholdsmessig lavere andel tilskuddene. Det gir store økonomiske utfordringer som igjen går ut over tjenestetilbudet i kommunen. Oslofjordregionen i sterk vekst. Hovedstaden alene kan ikke klare å ta unna denne.

Det er viktig at kommunene i regionen settes i stand til å kunne bygge den infrastruktur som er nødvendig for å stå forberedt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**