Nei til overvåkingssamfunnet

Årsmøtet vedtok lørdag en politisk uttalelse knyttet til personvern og individets rett til å kunne ferdes anonymt i samfunnet. I uttalelsen pekes det på at denne retten er under sterkt angrep fra flere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Eddy Robertsen på fylkesårsmøtet

Eddy Robertsen på fylkesårsmøtet
Foto: Kåre Pettersen

Utgangspunktet for den vedtatte årsmøteuttalelsen var et forslag fra Eddy Robertsen, Horten Venstre.

Den vedtatte uttalelsen fikk følgende ordlyd:

Det at borgere skal ha krav på å kunne ferdes anonymt, er helt sentralt i forhold til Venstres frihetsbegrep. Denne retten er under sterkt angrep, og det er allerede svært vanskelig å forflytte seg både fysisk og virtuelt uten at det registreres hvor du er, til hvilket tidspunkt.

Vi ser stadige forsøk på å utvide både offentlige og private aktørers mulighet til å lagre og bruke informasjon om borgeres bevegelsesmønstre. Det er til og med et tungt politisk trykk på å pålegge aktører å registrere, lagre og bruke denne typen informasjon i langt større utstrekning enn det man har lovhjemmel for i dag.

Det står for Vestfold Venstre helt sentralt å kjempe imot denne utviklingen. Dette er en klar og invaderende inngripen i individets frihet, det er i praksis irreversibelt, og det er stor risiko for misbruk både nå og i fremtiden.

Derfor vil vi kjempe imot Datalagringsdirektivet, vi vil hindre unødvendig bruk av videoovervåking i det offentlige rom, og vi vil motsette oss andre invaderende tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**