Norge trenger en liberal regjering

Vestfold Venstre ønsker en ny regjering etter valget i 2013. Et eventuelt regjeringssamarbeid etter valget i 2013 ble debattert på helgens årsmøte. May-Linn Røisgård fra Vestfold Unge Venstre startet debatten da hun la fram Unge Venstres forslag til årsmøteuttalelse om temaet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

May-Linn Røisgård

May-Linn Røisgård
Foto: Kåre Pettersen

Det ble en lang debatt blant engasjerte årsmøtedelegater rundt temaet regjeringssamarbeid. Foranledningen var som nevnt Vestfold Unge Venstres forslag til uttalelse.

Redaksjonskomiteen omarbeidet Unge Venstres forslag og la fram en tekst som komiteen ønsket en videre prosess på i styret og på delegatsamlingen før Venstres landsmøte.

Det forslaget til tekst redaksjonskomiteen presenterte for årsmøtet er referert nedenfor. Det ble ikke stemt over forslaget på årsmøtet.

Vestfold Venstre ønsker en ny regjering etter valget i 2013.

Norge trenger liberal politikk der frihet for enkeltmennesket står i sentrum; der klimautfordringene tas på alvor; der vi satser sterkt på forskning, utdanning, kunnskap og kompetanse. Venstre må søke makt for å gjøre Norge mer liberalt.

For liberalere er enkeltmennesket viktigere enn systemer. Velferd i offentlig regi skal gå til de som trenger det mest, ikke smøres tynt utover dem som har mest fra før. Velferdsstaten må være et redskap som sikrer like muligheter og et godt sosialt sikkerhetsnett til de som trenger fellesskapets hjelp.

Vi vil at Venstre aktivt og målrettet skal jobbe for å være et klart hovedalternativ i det politiske landskapet. Vi skal aktivt arbeide for å ta eierskap til sentrum, og målrettet jobbe for styrke dette.

Vi vil at Venstre skal søke regjeringsmakt der hvor vårt liberale, borgerlige ståsted får mest innflytelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**