Sats videre på sporet

Fylkesårsmøtet vedtok lørdag en uttalelse om en fortsatt sterk satsing på jernbaneutbyggingen i Vestfold. Det bygges nå jernbane i Vestfold på et nivå som ikke har funnet sted siden Vestfoldbanen ble åpnet i 1882. Det gjelder nå å få en rask fullføring av en moderne dobbeltsporet bane gjennom fylket, koblet på en ny framtidig Sørvestbane ut fra Porsgrunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Kåre Pettersen

Foto: www.vfk.no

Innspillet til den vedtatte årsmøteuttalelsen kom fra Kåre Pettersen, fylkestingsgruppen. Slik ble den vedtatte uttalelsen:

Det bygges nå jernbane i Vestfold på et nivå som ikke har funnet sted siden 1882. Det gjelder å få en rask fullføring av en moderne dobbeltsporet bane gjennom fylket, koblet på en ny framtidig Sørvestbane ut fra Porsgrunn.

Sørvestbanen må bygges som en kombinasjon av InterCity- og høyhastighetsbane. Sørvestbanen skal bli Norges første høyhastighetsbane.

For å holde tempoet på et høyt nivå, mener Vestfold Venstre at det må gis forutsigbarhet for jernbanesatsingen på en helt annen måte enn tilfellet er i dag.

Derfor vil Vestfold Venstre at prosjektene finansieres utenom statsbudsjettets årlige rammer, og foreslår bruk av obligasjonslån som en alternativ metode for prosjektfinansiering.

Nytt dobbeltspor utenfor Tønsberg

Nytt dobbeltspor utenfor Tønsberg
Foto: Kåre Pettersen

På plansiden mener Vestfold Venstre at det må gjøres bruk av statlige reguleringsplaner slik plan- og bygningsloven åpner for. Dette vil kutte planleggingstiden med mange år i tillegg til mulig knapphet på personressurser.

Vestfold Venstre mener investeringstrykket må holdes oppe på et høyt nivå for å få på plass moderne kollektivløsninger; Det er nå toget går!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**