Private barnehager har dårlige kår

I Bygdanytt i forrige uke kunne vi lese om Fredheim familie- og naturbarnehage, som må legge ned på grunn av økonomiske utfordringer. Fredheim er ikke alene. Mange private barnehager, spesielt idealistiske prosjekter slik som dette, sliter med økonomien. En av årsakene er at de private barnehagene ikke likestilles med de offentlige når kommunen gir støtte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Julie_Andersland_pressebilde_2011_kvadratisk

Foto: Tor Blaha

Regjeringen har avviklet ordningen med ekstraordinær støtte til de private barnehagene, slik de ga da de skulle oppfylle målet om full barnehagedekning. Nå er målet nådd, og overføringen er stanset. Det stiller mange private barnehager i en vanskelig situasjon, men byrådet har ikke tatt behovet på alvor. I dag er det slik at et barn i privat barnehage i snitt finansieres 97 % av det et barn i offentlig barnehage. 3 % kan virke lite, men det kan utgjøre forskjellen mellom sunn økonomi og konkurs, spesielt for barnehager drevet på idealistisk grunnlag.

Venstre har foreslått å bevilge 36 millioner til å utjevne disse forskjellene i Bergen. Dessverre sa byrådet nei til en slik prioritering. Det er skuffende. For det første er private barnehager slik som Fredheim et godt pedagogisk alternativ til de offentlige barnehagene. For det andre er målet om full barnehagedekning helt avhengig av store og små private barnehager med gode vilkår.

Kjell Andre Johannessen

Foto: Venstre

Byrådets skjevfordeling av midler mellom offentlige og private barnehager gjør at barna våre får et dårligere barnehagetilbud, at gode barnehager blir lagt ned, og at vi på sikt igjen kan få en situasjon med mangel på barnehageplasser. Det er det ingen som er tjent med.

Julie Andersland
Gruppeleder for Venstre

Kjell-André Johannessen
Vararepresentant til bystyret

Innlegget sto på trykk i Bygdanytt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**