Stokke Venstre godt representert

Stokke Venstre var godt representert på Vestfold Venstres årsmøte sist helg. Regner man med Unge Venstre og fylkestingsgruppa, var 5 av deltakerne fra Stokke. Kåre Pettersen hadde sendt inn to forslag til uttaleser. Uttalelsene tok for seg økt finansiering og satsing på kollektivtrafikk samt en med temaet fortsatt jernbanesatsing i fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Ved årsmøtets behandling av resolusjonene ble begge enstemmig vedtatt etter mindre justeringer fra redaksjonskomiteen. Begge uttalelsene kan leses på linken nedenfor:

Sats videre på sporet
Kollektivtrafikkens betydning må løftes

Fra Stokke Venstre deltok Arvid Nodland, Jørn Steihaug og Elin Marie Strauman Tveter som delegater. Fra Stokke Unge Venstre deltok leder Sondre Stålerød som delegat mens Kåre Pettersen deltok som utsending fra fylkestingsgruppa.

Det var valg på nytt fylkesstyre, og i den forbindelse ble både Elin og Jørn takket av for sin innsats i fylkesstyret av gjenvalgt fylkesleder Hilmar Flatabø.

 Fra v.: Elin M. S. Tveter, Jørn Steihaug, Arvid Nodland med Sondre Stålerød stående bak

Fra v.: Elin M. S. Tveter, Jørn Steihaug, Arvid Nodland med Sondre Stålerød stående bak
Foto: Kåre Pettersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**