Avholdt årsmøte

Fet Venstre avholdt årsmøte på Nordre Øyeren Naturinformasjonssenter 31.januar 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Valg av nytt styre:

Leder: Tine Brubak Jahren
Nestleder: Alf Richard Kraggerud
Sekretær: Roger Wangberg
Kasserer: John Brynhildsvoll

Oppsummering av lokalvalget 2011 for Fet Venstre:

Venstre endte opp med et valgresultat på 6,1 prosent, det beste resultatet i Fet siden 1971 og en dobling fra forrige kommunevalg.
Dette resultatet medførte at Venstre fikk følgende to representanter inn i kommunestyret:

1. kandidat og gruppeleder Tine Brubak Jahren
3. kandidat Roger Wangberg

Gjennom valgteknisk samarbeid med Høyre er Venstre i perioden 2011-2015 også representert med fast plass i utvalg for samfunn og miljø, 3. vara til formannskapet og plass i samarbeidsutvalgene i Østersund og Garderåsen barnehager og Riddersand skole.

Oppsummering av budsjettbehandlingen høsten 2011:

Venstre leverte sammen med Høyre og Frp et felles alternativt budsjettforslag med en tydelig framtidsrettet profil. De prioriterte satsingsområdene i dette budsjettet var skole og barnehage, reduksjon i administrasjonskostnader og en storstilt satsing på en grønn og framtidsrettet utvikling innenfor næring og kultur på investeringssiden.
Venstres forslag i investeringsbudsjettet om en oppgradering av Kongeveien mellom Fetsund og Gansdalen til farbar gang- og sykkelvei, oppgradering av fotballbanen ved Østersund og en ny brygge i Fetsund Sentrum ble løftet som enkeltforslag til egen votering i kommunestyret, men ble nedstemt med knappest mulig flertall.

Viktige saker og fokusområder for Fet Venstre framover vil være den vanskelige økonomiske situasjonen i kommunen, å fortsette å jobbe for å få til en oppgradering av oldtidsveien og gamle bygdeveier og grønn nærings- og stedsutvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**