Må legge press på Russland

– Venstre har tidligere etterlyst en tydeligere verdibasert utenrikspolitikk fra Norges side. Etter dagens utenrikspolitiske redegjørelse er det all grunn til å fortsette å etterlyse dette, mener Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Skei Grande understreker at utenriksminister Støre generelt gav Stortinget en grei gjennomgang om viktige utenrikspolitiske utviklingstrekk i dagens redegjørelse.

– Jeg oppfatter imidlertid utenriksministeren mest som diplomat og analytiker og langt mindre tydelig på det som har med verdier å gjøre, sier Skei Grande.

Russland med nøkkelen
Venstre mener Norge og utenriksministeren bør legge større press på Russland.

Trine Skei Grande på KinoKino

Foto: Tormod Rossavik

– Russland sitter med nøkkelen i forhold til situasjonen i Syria. At utenriksministeren uttrykker at det er "sterkt beklagelig" med Russlands og Kinas veto i FNs sikkerhetsråd skulle bare mangle, men jeg mener at Norge bør utnytte sin posisjon til å legge ytterligere press på Russland. Her er utenriksministeren altfor forsiktig, sier Skei Grande.

Må holde fast ved kritikk av Kina
Skei Grande ber Støre stå fast på kritikk av Kinas udemokratiske regime.

– Jeg vil også advare utenriksministeren mot å "beklage" noe overfor Kina i etterkant av tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo. Det er viktig å gjenopprette normale handelsforbindelser, men samtidig må vi holde fast på vår kritikk av de udemokratiske sidene ved det kinesiske regimet, sier Skei Grande.

Betenkelig at Hviterussland ikke nevnes
Skei Grande mener at det er svært betenkelig at utenriksministeren ikke berørte situasjonen i Hviterussland i sin redegjørelse. Venstre har tidligere bedt Støre droppe frihandelsavtale med Hviterussland.

– I fjor på denne tida uttalte han at "hviterussere som kjemper for demokrati og menneskerettigheter skal oppleve at de har vår støtte". Samtidig vet vi at Norge er i handelsforhandlinger med Hviterussland gjennom EFTA. Det er uakseptabelt, sier Skei Grande.

Bekymret for det russiske presidentvalget
Utenriksministeren avsluttet med å slå fast at regjeringen følger den innenrikspolitiske utviklingen i Russland nøye.

– Den politiske oppvåkningen vi nå ser i Russland, anført av liberale krefter, forutsetter imidlertid også en tydelig støtte fra Norges side. Det er helt avgjørende at Norge bidrar på alle måter vi kan for å sikre en demokratisk gjennomføring av presidentvalget, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**