Krever svar om ny fastlegeforskrift

Borghild Tenden ber helseministeren om en redegjørelse om ny fastlegeforskrift. — Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i fastlegeordningen lar seg ikke gjennomføre i praksis, mener Borghild Tenden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Tallrike pålegg
Borghild Tenden stiller Anne- Grete Strøm-Erichsen spørsmål om statsråden forstår at fastlegers arbeidssituasjon blir uoverkommelig med disse kravene, og om hun vil ta hensyn til fastlegenes innspill og avgrense arbeidsoppgavene i den endelige forskriften.

Borghild Tenden

Foto: Ingvild Boe Hornburg

– Forslag til ny fastlegeforskrift inneholder tallrike pålegg om både oppsøkende virksomhet og rapportering. høringsbrevet står det blant annet at fastlegene skal ha oversikt over både tjenestebehov og legemiddelbruk og de faktiske tjenester listeinnbyggerne mottar i kommune- og spesialisthelsetjenesten, sier Tenden.

– Forstår statsråden at fastlegers arbeidssituasjon blir uoverkommelig med disse kravene og vil hun ta hensyn til fastlegenes innspill og avgrense arbeidsoppgavene i den endelige forskriften, spør hun statsråden om i neste spørretime på Stortinget 29. februar.

Flere medier har omtalt opprøret fra landets fastleger som blant annet har medført at flere enn 2800 leger, 2/3 av landets fastleger undertegnet et protestbrev til ministeren. Samtidig har allmennlegeutvalg fra i de fleste kommunene meldt til kommuneledelsen at de ikke ønsker å fortsette som fastleger dersom forslag til ny forskrift blir vedtatt.

Stetoskop, helse, medisin, sykehus

Foto: Microsoft

Les om Den Norske Legeforenings synspunkt på den nye fastlegeforskriften her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**