Telemark Venstre holder trykket oppe i Jernbanedebatten!

Forslag fra Jonan Tønnes Løchstøer (V) ble lagt frem for fylkesutvalget i Telemark og ble enstemmig vedtatt:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Mulighetsstudie jernbane Telemark:

For å sikre et framtidig godt regiontogtilbud når Grenlandsbanen er realisert må det allerede nå arbeides systematisk for større trafikk på det banenettet som eksistere i dag.

Det innebærer bl. A.
– stive ruter med totimersfrekvens på Sørlandsbanen så snart som mulig
– samordning av ruter på Bratsbergbanen med nye stive ruter på Sørlandsbanen
– stamrutenettet for buss i Telemark må samordnes med togrutene på knutepunktene
– gjennomgående billettering mellom de ulike kollektivetilbudene i Telemark.

Dersom totimersfrekvens ikke kan realiseres nå, må bedret tilbud morgentog og kveldstog prioriteres ved å forlenge aksen Eidsvoll – Kongsbérg til Bø og Lunde.

Johan Tønnes Løchstøer

Foto: Aslak Thorsen, Varden

Johan Tønnes Løchstøer, Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**