Vindmøller i Brungmarka

Onsdagens folkemøte i Klæbu om vindmøller på Brungfjellet viser at det er mye følelser og sterke meninger rundt temaet. NVE og TrønderEnergi ledet møtet og redegjorde for sine foreløpige planer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

vindmøller fornybar energi framtiden vind kraft vindkraft miljø

– Jeg vil berømme aktørene og kommunen for åpenheten i prosessen og for å arrangere folkemøtet. I Melhus som også berøres av planene har Rådmannen sagt at folkemøte ikke er nødvendig. Det er uforståelig for meg i en så betydningsfull sak, sier Venstres Paal Christian Bjønnes.
Folkemøtet i Klæbu ble avholdt med bakgrunn i at NVE har mottatt en melding fra TrønderEnergi. En melding er en tidlig varsling av et prosjekt og skal inneholde beskrivelse av planområdet, nettilknytning, adkomstvei og forslag til hva som skal være med i en utredning. Meldingen er nå på høring med høringsfrist 1.april.

Paal Christian Bjønnes

Foto: Klæbu Venstre

– Fornybar energi er i utgangspunktet veldig positivt, men gevinsten må veies opp mot hensynet til å bygge ned et verdifullt naturområde. I et globalt perspektiv vil det kanskje være en gevinst, men hva sitter Klæbu og Klæbus borgere igjen med? Klæbu Venstre har ikke tatt stilling i saken ennå. Det er nå viktig å få fakta på bordet og medlemmene skal diskutere saken på et medlemsmøte den 27.februar kl 1930 på Rådhuset. Medlemsmøtene våre er åpne, så interesserte må gjerne møte opp, inviterer Bjønnes.

Les TrønderEnergis melding og forslag til utredningsprogram for Brungfjellet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**