Referat fra Nøtterøy Venstres årsmøte 31.1.12

Nøtterøy Venstre avholdt sitt årsmøte på Tinghaug tirsdag 31.januar. Foruten de vanlige årsmøtesakene, informerte kommunestyregruppa litt om sitt arbeid og aktuelle saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Årsmeldingen ble lest opp og godkjent.

Venstre - Norges eldste og beste parti. Det grønne partiet med de sosialliberale menneskene

Foto: Venstre ©

Arbeidet i 2011 besto i store trekk av valgforberedende arbeid. Vi økte vår oppslutning. Nøtterøy Venstre fikk 599 stemmer ved kommunestyrevalget. Det vil si et resultat på 5.5 prosent. Det er en økning med 236 stemmer og en fremgang på ca 1.9 prosentpoeng fra kommunevalget i 2007. Med det resultatet beholdt vi to mandater med god margin.
For å øke vår handlingskraft bør vi ha en vervekampanje for å skaffe oss flere medlemmer. Med tanke på at vi økte vår oppslutning med 52,78% fra kommunevalget for fire år siden, bør potensialet for flere aktive medlemmer være tilstede.

Ark

Foto: freedigitalphotos.net

Regnskapet for 2010 og 2011 ble lagt frem.
Det viser at vi i 2011 har gått i minus på grunn av store utgifter i forbindelse med valget, men regner med å gå beskjedent i pluss i løpet av året, når vi mottar partistøtten. Det framkom et forslag til besparelse på budsjettet, ved å si opp bankboksen som koster kr. 400,- i årlig leie.
Det er et problem for oss at vi egentlig ikke har råd til å delta på fylkesårsmøtet, på grunn av egenandelene. Dette er en utfordring vi har luftet overfor fylkeslaget tidligere. Det er også problematisk i forhold til at vi dermed ikke har økonomi til å delta i demokratiske prosesser. Kontingenten er på kr. 375,- i 2012. Kr. 100 av disse går til fylkespartiet, kr. 150,- til partiet sentralt, og kr. 125, – til oss lokalt. Vi besluttet å øke var andel med 25,- fra 2013. Dermed får vi en kontingent på kr. 400,- forutsatt at de to andre leddene ikke økes.

Barn står foran en lysende grønn fremtid

Foto: freedigitalphotos.net

Aktuelle saker for kommunestyre framover er:

¤ Rullering av kommuneplanen
¤ Forvaltningsplan for Ormø — Færder landskapsvernområde
¤ Regionalplan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)
¤ Kommunestyremøtet i mars er det siste hvor representantene får tilsendt saksdokumentene i papirform. Alle representanter pluss 1. vara skal få en iPad som de kan lese saksdokumenter på. Alle representanter og vararepresentanter vil få opplæring i bruk av nettbrettet.

Valg:
Arne Magnus Berge er leder
Marite Juul er sekretær
Joachim Bræk Poppe-Holmdahl er kasserer og har ansvar for hjemmesidene våre på www.venstre.no.

I tillegg ble utsendinger til Vestfold Venstres årsmøte på Tjøme 10. til 11. februar valgt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**