Kari Grindvik held fram som leiar i Skodje Venstre

Årsmøtet den 19.02.2012 gav ny tillit til styret og alle som var på val stiller på ein ny periode!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Leiar: Kari Grindvik
Nestleiar: Arnstein Sæthre
Kasserar: Anders Stefan Grindvik (ikkje på val)
Styremedlem: Rolf Stavset (ikkje på val)
Styremedlem: Edith Stokke
Varamedlemmer: Ole Stokke, Elise Marie Stavset, Kent-Are Torvik, Mads Andreas Utvik
Utsendingar til fylkesårsmøte 25.-26. februar:
Kari Grindvik og Arnstein Sæthre.
Elise Marie Stavset (vara )

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**