Tar opp Dyrebeskyttelsen i bystyret

I bystyremøtet i dag tar Venstre opp forholdene hos Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Bergen og Hordaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Julie_Andersland_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

Julie Andersland vil stille byrådet følgende spørsmål:

Spørreren er kjent med at Dyrebeskyttelsen Norge avd Bergen og Hordaland vurderer å avvikle sitt arbeid for dyrevelferd i Bergen grunnet manglende lokaler og dårlig oppfølging fra Bergen kommune. Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Bergen og Hordaland mottar et årlig tilskudd fra kommunen på kr. 28.000. Dyrebeskyttelsen Bergen, som derimot er en uavhengig organisasjon uten tilknytning til Dyrebeskyttelsen Norge, mottar en langt høyere årlig støtte på kr. 100.000. Med private bidrag kan Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland klare å etablere egnede lokaler, men får ikke nødvendig hjelp fra kommunen til å få regulert en egnet tomt. Dette gjør at Dyrebeskyttelsen Norge nå er i en situasjon hvor de vurderer avvikling.

Akito Arneberg. hund. dyr

Foto: Privat

Spørsmål:
Vil byrådet bistå Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland med å finne en egnet tomt eller lokaler slik at de opprettholder sin aktivitet i Bergen, og hvor vil byrådet omplassere de dyrene som organisasjonen har omsorg for, dersom Dyrebeskyttelsen Norge må legge ned?

MERK: Vi vil legge ut byrådets svar her så snart det foreligger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**