Venstres innlegg i bompengedebatten

Julie Andersland beklager at byrådet ikke kan imøtekomme Venstres miljøkrav til Bergensprogrammet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Julie Andersland

Foto: Tor Blaha

Ordfører,

av og til må det være lov å gi uttrykk for vemod selv i en så vakker bygning som denne. Dette er en slik dag. For noen måneder siden sto byrådslederen på denne talerstolen og lovet mer åpenhet, mer enighet, mer samarbeid. Det er prisverdig at byrådspartiene har forsøkt å følge opp ord med handling, men det er vemodig at de ikke klarer å få det til.

Av og til må det også være lov å skryte litt — av andre, og av seg selv. Mange av Høyres bystyrepolitikere har vært konstruktive og imøtekommende i forhandlingene med oss. Så lenge KrF forhandler bort sin egen politikk, vet vi at det ikke blir flertall for køprising i denne sal. Da er det storsinnet av Høyre å ønske å komme opposisjonen i møte på andre viktige punkter. Dessverre får vi ikke alltid det vi ønsker oss.

Vi i Venstre har også vært konstruktive. Der hvor andre krever Skansentunnelen skrinlagt, vil vi stille miljøkrav til prosjektet og vite hva som er plan B om det ikke blir tunnel likevel. Når andre snakker pent om Bybanen til alle bydeler, vil vi ha konkrete, tidfestede forpliktelser. Venstre setter alltid gjennomførbar, grønn politikk høyere enn svevende, urealistiske løfter.

Julie_Andersland_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

Videreføringen av Bergensprogrammet er en av de viktigste sakene dette bystyret skal behandle. Avtalen skal stå seg lenge etter neste valg. Ingenting kan vokse evig inn i himmelen, selv ikke Høyres oppslutning. Derfor er det beklagelig at byrådet trumfer gjennom sin bompengepakke med knappest mulig margin. En avtale uten bred støtte lever farlig dersom neste valg gir et annet flertall i bystyret. Byrådets kompromissløse holdning til Skansentunnelen kan paradoksalt nok være dødsdommen for hele prosjektet.

Torsdag i forrige uke fikk Venstre beskjed om at byrådet ikke ønsket å komme oss i møte. Konstruktive, gjennomførbare løsninger ble kontant avvist: I byrådets vokabular betyr visst «kompromiss» at andre skal bli enig med dem.

Venstre fremmer de punktene vi fremmet i forhandlingene og lenge trodde på gjennomslag for. I tillegg fremmer vi et fellesforslag med andre opposisjonspartier om rushtidsdifferensierte bompenger. Rushtidsdifferensiering ville gitt mindre kø, bedre fremkommelighet og renere luft. Flertall for alle våre punkter ville gjort bompengepakken virkelig bra.

Bybanen i Bergen2

Foto: Bybanen i samarbeid med BA

Det er ikke bare Bergensprogrammet som har stilt seg åpent for banesår i denne saken. Byrådet har sagt mange ganger at de ønsker Venstre med på laget, men etter denne saken er det en fjernere drøm enn på lenge. Om byrådet synes våre miljøkrav var vanskelige å svelge denne gangen, bør de nok være glade for at det ikke ble byrådsforhandlinger med oss.

Alle har en pris, sies det, men ordfører — Venstres miljøpolitikk er ikke til salgs.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**