Ønsker fokus på innfartsparkering i Arna

Veksten i Arna må ikke føre til mer biltrafikk, sier Julie Andersland (V) til Bygdanytt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Tog Arna

Foto: MK

– Med dobbeltspor gjennom Ulrikstunnelen vil Arna ha det beste kollektivtilbudet i byen. Som Bygdanytt har skrevet om, ser vi fra andre byer at dobbeltsport med jernbane gir en dramatisk økning i antall reisende. I Arna er det viktig at alle kan bruke jernbanen, ikke bare de som bor igangavstand til stasjonen. Derfor trenger vi parkeringsplasser, sier Julie Andersland, som er gruppeleder for Venstre i bystyret.

– I Arna er det viktig at alle kan bruke jernbanen, ikke bare de som bor i gangavstand til stasjonen. Derfor trenger vi parkeringsplasser og et bedre busstilbud. Selv om 650 parkeringsplasser høyres mye ut, er jeg ikke uten videre sikker på at det er tatt høyde for en slik økning i behovet.

Julie_Andersland_pressebilde_2011_kvadratisk

Foto: Tor Blaha

En bydel i vekst
– Som nestleder i byutviklingskomiteen ser jeg at det kommer mange nye, spennende prosjekter for Arna fremover. Hele bydelen kommer til å bli mer attraktiv. Da er det avgjørende at veksten som kommer ikke fører til mer biltrafikk, men at transportbehovet kan dekkes med tog. For å få det til, må vi ha nok innfartsparkering, sier hun.

– Jeg tror ikke det er noe uvilje mot innfartsparkering hverken hos Jernbaneverket eller byrådet, men jeg tror ikke de helt tar inn over seg det behovet arnabuene kommer til å ha om få år. Indre Arna kan bli et av de mest attraktive boligområdene i hele Bergen. Det stiller høye krav til en god parkeringsdekning og et godt kollektivtilbud, mener Venstretoppen, som tok opp saken i bystyret mandag 20. februar.

Venstre fikk støtte fra byrådspartiene i at nye innfartsparkeringsplasser må tilpasses veksten i antall kollektivreisende.

Les hele saken på side 11 i Bygdanytt tirsdag 21. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**