Energi og klima

Randaberg kommune har har fått utarbeidet og vedtatt enstemmig en oversiktsplan for energi og klima som skal brukes framover. Planen gjelder for en rekke områder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre fikk flertall 19-6 i kommunestyret for et forslag om å lage en egen handlingsplan hvor de ulike tiltakene skal tidfestes. Dermed blir kommunen ansvarliggjort både administrativt og politisk i mer konkret forstand og forhåpentligvis raskere.
Kommunestyrets flertall avviste et neste forslag fra Venstre om å få handlingsplanen ferdig i 2012 og dermed en plan som rulleres hvert år, nedstemt med 16-9.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**