Høyrebyråd uten samarbeidsvilje

Høyre, Frp og KrF har vedtatt en videreføring av Bergensprogrammet med en dobling av bompengene. Venstre har vært i forhandlinger om å støtte dem. Dessverre valgte byrådet å si nei til våre miljøkrav.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Julie Andersland

Foto: Tor Blaha

Bergensprogrammet er avtalen som styrer utbyggingen av nødvendig infrastruktur i byen vår. Pakken inneholder blant annet utbygging av Bybanen til Flesland, bygging av Skansentunnelen og mer penger til sykkelvei.

Venstre mener at en plan som er så viktig for Bergen, og som skal vare i så mange år trenger et bredt flertall i bystyret. Videre utbygging av Bybanen er avgjørende for utviklingen i Bergen. Bred enighet kunne gitt forutsigbarhet for utbyggingen av et bærende nett med skinnegående kollektivtransport.

Brede forlik i bystyret betyr at alle må gi og ta. Både Venstre og Arbeiderpartiet var villige til å akseptere at det ikke blir innført køprising i denne omgangen. Til gjengjeld ønsket vi gjennomslag for noen viktige endringer i planen som vi mener er nødvendige.

To punkter var viktigst for Venstre: Planlegging av Bybanen vestover til Fyllingsdalen, og å bli enige om at pengene avsatt til Skansentunnelen skal gå til Bybanen dersom en utredning skulle vise at tunnelen vil gi økt biltrafikk.

Julie_Andersland_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

Mer bane, mindre bil
Venstre ønsker en tunnel som kan gjøre sentrum bilfri, men mener det er viktig at vi har klart for oss hva pengene skal gå til om det ikke blir noe av. Vi mener videre bybaneutbygging er det åpenbare alternativet. Dessverre mente byrådet at dette var uakseptabelt.

Bruddet i forhandlingene skyldes ikke Venstre, men at Høyre og FrP ikke ville imøtekomme våre miljøkrav. Det er uheldig av flere grunner. For det første er det nå slik at bare byrådspartiene er avtalepartnere i Bergensprogrammet. Dersom byrådsflertallet ryker, ryker også dette programmet. De partiene som ikke er med, står fritt til å endre innholdet hvis flertallet i bystyret endrer seg. Høyres motvilje mot å komme opposisjonen i møte gjør avtalen usikker og ustabil.

For det andre viser dette at byrådets vakre ord om tverrpolitisk samarbeid mangler innhold. Venstre er mange ganger «invitert inn i varmen» i byrådet. De tre byrådspartiene har stilt seg uforstående til hvorfor vi ikke ønsker et firepartisamarbeid med dem. Denne saken illustrerer hvorfor. Så lenge Høyre ikke er villig til å gi Venstre gjennomslag for to fornuftige og løsningsorienterte krav som selv flere av Høyres bystyrerepresentanter vedgår vil være gode miljøtiltak, er det lite håp om et konstruktivt partnerskap. Tiden vil vise om Høyre endrer holdning.

Innlegget sto på trykk i Bergensavisen fredag 24. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**