Kampfly også til Finnmark

Årsmøtet i Finnmark Venstre vil ha kampfly til Banak, dersom hovedflybasen legges til Ørlandet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Finnmark Venstre er bekymret for luftforsvarets evne til å dekke en god tilstedeværelse i nord. Dersom Ørlandet blir valgt til hovedflyplass vil Banak være et naturlig alternativ på fremskutt kampflybase i nord.

Fly, jagerfly, forsvar

Foto: Microsoft

Uavhengig av hvor hovedbasen for kampfly blir lokalisert må områdene rundt Finnmark og
de nordlige havområdene i Barentshavet, være tilfredsstilt i forhold til dekningsgrad.

Finnmark Venstre ber Regjeringen utrede nærmere, hvilken muligheter Banak flyplass i Lakselv kan spille i denne sammenheng, sett ut i fra geografisk beliggenhet og eksisterende infrastruktur.

Finnmark Venstre krever derfor at luftforsvarets operative funksjoner i fremtiden på Banak flyplass vil bestå, uavhengig av lokalisering av hovedflybase.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**